Poprzedni ekspert

Krystian Romanowski

Ekspert finansowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu planów oraz dopasowywaniu rozwiązań finansowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w optymalizacji oraz odpowiednim doborze narzędzi finansowych wykorzystywanych przez klientów do osiągania zamierzonych celów. Posiada ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planów rozwojowych przedsiębiorców. 

Współpracuje z inwestorami w oparciu o instrumenty rynku kapitałowego, takie jak: akcje, obligacje, jednostki oraz certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz usługi rynku finansowego: finansowanie nieruchomości, przedsiębiorstw.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Finanse i Rachunkowość.  

 

 

Następny ekspert
Poprzedni ekspert
Następny ekspert

„Nie czekaj.
Czas nigdy nie będzie właściwy”

– Napoleon Hill